قالب اینستاگرام

قالب اینستاگرام پست و استوری

12 قالب اینستاگرام پست و استوری تولید محتوا PSD فتوشاپ و PNG تصویری [IPSF05]

این بسته قالب اینستاگرام آماده شامل 12 قالب PSD لایه باز فتوشاپ و نسخه کاور PNG آنها می باشد و 6 قالب پست اینستاگرام و 6 قالب استوری اینستاگرام است. …

قالب اینستاگرام پست و استوری

قالب اینستاگرام پست و استوری تولید محتوا با فرمت PSD فتوشاپ و PNG تصویری [IPSF04]

این بسته قالب اینستاگرام آماده شامل 12 قالب PSD لایه باز فتوشاپ و نسخه کاور PNG می باشد که 6 قالب پست اینستاگرام و 6 قالب استوری اینستاگرام است. …

قالب اینستاگرام پست و استوری

قالب اینستاگرام پست و استوری تولید محتوا PSD فتوشاپ و PNG آماده [IPSF03]

این بسته قالب اینستاگرام آماده شامل 15 قالب PSD لایه باز فتوشاپ (9 قالب پست و 6 قالب استوری) و نسخه کاور PNG آنها می باشد. …

قالب اینستاگرام پست و استوری

قالب اینستاگرام پست و استوری برای تولید محتوا- PNG و PSD لایه باز [IPSF02]

این بسته قالب اینستاگرام آماده شامل 15 قالب PSD لایه باز فتوشاپ (9 پست+6 استوری) و نسخه کاور PNG اینستاگرام (300 کاور که شامل 15 طرح در 20 رنگ می باشد- مناسب استفاده در موبایل به وسیله اپلیکیشن هایی مانند اینشات و پیسکارت) می باشد. …

قالب پست اینستاگرام PSD فتوشاپ

9 قالب پست اینستاگرام PSD فتوشاپ لایه باز و کاور PNG مناسب موبایل [IPSF01]

این بسته قالب پست اینستاگرام آماده شامل 9 قالب PSD لایه باز فتوشاپ و نسخه کاور PNG (مناسب استفاده در موبایل به وسیله اپلیکیشن هایی مانند اینشات و پیسکارت) می باشد. …

قالب پست توریسم و گردشگری اینستاگرام

قالب پست توریسم و گردشگری اینستاگرام- PNG با قالب Ai و Eps لایه باز [MP50]

شما در این بسته قالب پست توریسم و گردشگری اینستاگرام با فرمت PNG و فرمتهای لایه باز Ai ایلاستریتور و Eps وکتور برای موضوعات سفر، مسافرت و آژانس مسافرتی دریافت می کنید. …

قالب پست زیبایی و آرایشی و بهداشتی اینستاگرام

قالب پست زیبایی و آرایشی و بهداشتی اینستاگرام- کاور PNG با Ai و Eps لایه باز [MP35]

این بسته شامل قالب پست زیبایی و آرایشی و بهداشتی اینستاگرام با فرمت PNG و به همراه فایل قالب لایه باز قابل ویرایش طرح ها با فرمت Ai ایلاستریتور و Eps وکتور است. …

قالب پست آژانس مسافرتی و گردشگری اینستاگرام

قالب پست آژانس مسافرتی و گردشگری اینستاگرام- کاور PNG با Ai و Eps لایه باز [MP49]

این بسته شامل قالب پست آژانس مسافرتی و گردشگری اینستاگرام با فرمت PNG و فایل قالب لایه باز قابل ویرایش طرح ها با فرمت Ai ایلاستریتور و Eps وکتور است. …

قالب پست آرایشی و زیبایی اینستاگرام

قالب پست آرایشی و زیبایی اینستاگرام- کاور PNG با Ai و Eps لایه باز [MP34]

در این بسته شما قالب پست آرایشی و زیبایی اینستاگرام را با فرمت کاور PNG به همراه فایل قالب لایه باز قابل ویرایش طرح ها با فرمت Ai ایلاستریتور و Eps وکتور دریافت می کنید. …

قالب پست توریسم و گردشگری اینستاگرام

قالب پست توریسم و گردشگری اینستاگرام- PNG و قالب Ai و Eps لایه باز [MP48]

این بسته شامل قالب پست توریسم و گردشگری اینستاگرام با فرمت کاور PNG و فایل قالب لایه باز قابل ویرایش طرح ها با فرمت Ai ایلاستریتور و Eps وکتور است. …