قالب پی ان جی اینستاگرام

کاور PNG استوری اینستاگرام

مجموعه 12 کاور PNG استوری اینستاگرام آماده [MP08]

در این بسته 12 کاور PNG استوری اینستاگرام وجود دارد که در 2 گروه طرح 6 تایی می باشد. ابعاد فایل ها 1200 در 2133 پیکسل است. شما می توانید در موبایل و یا کامپیوتر از این فایل ها استفاده نمایید. …

کاور PNG استوری اینستاگرام

مجموعه 18 کاور PNG استوری اینستاگرام آماده مناسب موبایل [MP07]

در این بسته 18 کاور PNG استوری اینستاگرام وجود دارد که در 3 گروه طرح 6 تایی می باشد. ابعاد فایل ها 1200 در 2133 پیکسل است. شما می توانید در موبایل و یا کامپیوتر از این فایل ها استفاده نمایید. …

کاور PNG استوری اینستاگرام

مجموعه 5 کاور PNG استوری اینستاگرام آماده[MP06]

در این بسته 5 کاور PNG استوری اینستاگرام آماده تصویری وجود دارد که در ابعاد 1200 در 2133 پیکسل می باشند. شما می توانید در موبایل و یا کامپیوتر از این فایل ها استفاده نمایید.
برای استفاده از کاورهای PNG اینستاگرام در موبایل می توانید اپلیکیشن هایی مانند پیکسارت، متن نگار و اینشات را به کار ببرید. …

کاور PNG استوری اینستاگرام

مجموعه 10 کاور PNG استوری اینستاگرام آماده [MP05]

در این بسته 10 کاور PNG استوری اینستاگرام وجود دارد که در 2 گروه رنگبندی 5 تایی می باشد. ابعاد فایل ها 1200 در 2133 پیکسل می باشند. شما می توانید در موبایل و یا کامپیوتر از این فایل ها استفاده نمایید. …

کاور PNG استوری اینستاگرام

مجموعه 114 کاور PNG استوری اینستاگرام- مناسب موبایل [MP04]

در این بسته 114 کاور PNG استوری اینستاگرام وجود دارد که در 19 گروه رنگبندی 6 تایی می باشد. ابعاد فایل ها 1200 در 2133 پیکسل می باشند. شما می توانید در موبایل و یا کامپیوتر از این فایل ها استفاده نمایید. …

کاور PNG استوری اینستاگرام

مجموعه 78 کاور PNG استوری اینستاگرام [MP03]

در این بسته 78 کاور PNG استوری اینستاگرام وجود دارد که در 13 گروه رنگبندی 6 تایی می باشد. ابعاد فایل ها 1200 در 2133 پیکسل می باشند. شما می توانید در موبایل و یا کامپیوتر از این فایل ها استفاده نمایید. …

کاور PNG استوری اینستاگرام

مجموعه 4 کاور PNG استوری اینستاگرام مناسب موبایل و کامپیوتر [MP02]

در این بسته 4 کاور PNG استوری اینستاگرام وجود دارد که در 3 نسخه متفاوت آماده شده است و در مجموع 12 فایل می شود. ابعاد فایل ها 1200 در 2133 پیکسل می باشند. شما می توانید در موبایل و یا کامپیوتر از این فایل ها استفاده نمایید. …

کاور PNG استوری اینستاگرام برای موبایل

4 کاور PNG استوری اینستاگرام -مناسب موبایل [MP01]

در این بسته 4 کاور PNG استوری اینستاگرام وجود دارد. ابعاد فایل ها 1200 در 2133 پیکسل می باشند. شما می توانید در موبایل و یا کامپیوتر از این فایل ها استفاده نمایید. …